طبقه بندی کاشی های لعابدار برای مصارف کف براساس مقاومت سایشی

این طبقه بندی تقریبی بوده و فقط برای راهنمایی است و نباید به عنوان یک ویژگی دقیق محصول برای نیازمندی خاص در نظر گرفته شود.رده صفر: کاشی...

ادامه مطلب

هنگام خرید به چه مشخصاتی از کاشی باید توجه کرد؟ (بخش دوم)

کاشی مناسب دیوار و کف آشپزخانهکف آشپزخانه از پرتردد ترین مناطق خانه است مخصوصاً مسیر منتهی به درب یخچال ت.  از طرف دیگر به دلیل اینکه ب...

ادامه مطلب