مشخصات کاشی

طبقه بندی سرامیک های لعابدار

سرامیک لعابدار

این طبقه بندی تقریبی بوده و فقط برای راهنمایی است و نباید به عنوان یک ویژگی دقیق محصول برای نیازمندی خاص در نظر گرفته شود.

رده صفر: سرامیک های لعابدار طبقه بندی شده در این رده برای کاربرد در کف ها توصیه نمی گردند.

رده ۱: محیط هایی که با این سرامیک ها فرش شده اند ضرورتاً برای استفاده با پای برهنه با پای پوش های با کف نرم و بدون هرگونه عوامل خارجی خراش دهنده مناسب می باشد ( برای مثال حمام و اتاق خواب هایی که دسترسی مستقیم از خارج نداشته باشند).

رده ۲: محیط هایی که با این سرامیک ها فرش شده اند برای استفاده با پای پوش های معمولی یا پای پوش های دارای کف نرم مناسب می باشد. در این محیط ها اغلب عوامل خارجی خراش دهنده به مقدار کم و گهگاه موجود می باشد (برای مثال اتاق هایی که در قسمت نشیمن قرار گرفته به جز آشپزخانه ورودی ها و سایر اتاق هایی که ممکن است ترافیک زیادی داشته باشد). این دسته از کاشی ها برای استفاده با کفش های غیرمعمول مناسب نمی باشد، برای مثال پوتین های با کف میخ دار.

رده ۳: محیط هایی که با این سرامیک ها فرش شده اند برای استفاده با کفش های معمولی مناسب می باشند که در بیشتر اوقات با مقدار کمی عامل خارجی خراش دهنده همراه می باشد ( برای مثال آشپزخانه های خصوصی، سالن ها، راهرو ها، بالکن ها، ایوان ها و تراس ها) این دسته از کاشی ها برای استفاده با کفش های غیرمعمول مناسب نمی باشد، مانند پوتین های کف میخ دار.

رده ۴: محیط هایی که با این سرامیک ها فرش شده اند تحت بار ترافیکی منظم با مقداری عوامل خارجی خراش دهنده با شرایط سخت تر از رده ۳ قرار دارند ( برای مثال ورودی ها، آشپزخانه های تجاری، هتل ها، نمایشگاه ها و فروشگاه ها).

رده ۵: محیط هایی که با این کاشی ها فرش شده اند موضوع تحت بار ترافیکی دائم با مقداری عوامل خارجی خراش دهنده قرار دارند به صورتی که شرایط به اندازه ای سخت باشد که کاشی لعاب دار برای این شرایط مناسب باشد ( به عنوان مثال مکان های عمومی مانند مراکز خرید، سالن های فرودگاه، پیاده روها، لابی هتل ها و کاربردهای صنعتی).

توجه

  • این طبقه بندی هنگامی که شرایط نرمال حاکم باشد معتبر است.
  • شرایط نوع پای پوش، نوع ترافیک و روش تمیز کردن نیز باید در نظر گرفته شود. کف ها باید به صورت مرتب و دائم در مقابل عوامل خارجی سایش دهنده در ورودی های ساختمان با استفاده از وسایل پاک کننده کف کفش ها محافظت شود.