مشخصات کاشی

نکاتی در مورد مشخصات کاشی

مشخصات کاشی

تمام مشخصات کاشی بر روی کارتن آن اعم از کارخانه تولیدی، نوع طرح، اندازه کاشی، درجه‌بندی آن، تنالیته با شماره ردیابی تاریخ تولید و … درج شده است. پرده رنگ و سایز کاشی دو موردی است که در انتخاب کاشی ها باید در نظر گرفت. به دلیل شرایط متفاوت تولید، امکان تولید محصولات با طیف رنگ یکسان در طول دوره های زمانی متفاوت وچود ندارد.  از این رو ممکن است محصولات به میزان بسیار ناچیز از لحاظ طیف رنگ با هم متفاوت باشند، البته این میزان تفاوت به راحتی قابل تشخیص نیست و فقط هنگامی که کاشی ها در کنار هم قرار گیرند این موضوع مشخص می شود. بنابراین محصولات بر اساس طیف رنگی شان دسته بندی شده و بر روی کارتن آنها نیز درج می شود. ابعاد و سایز کاشی های هم نوع نیز مانند طیف رنگ در زمان های مختلف بسته به شرایط ممکن است به میزان بسیار کمی متفاوت باشد. این

مورد نیز تنها زمانی قابل تشخیص است که کاشی ها در کنار یکدیگر قرار گیرند. سایز واقعی کاشی در کنار سایز اسمی آن بر روی کارتن درج می شود. مثلاً کاشی با ابعاد ۳۰ در ۳۰ دارای ابعاد واقعی ۳۰۲ در ۳۰۲ میلی متر است. بدین ترتیب کلیه کاشی هایی که در یک کارتن قرار می گیرند از لحاظ ابعاد و طیف رنگ در یک محدوده یکسان قرار دارند.

نمادهای الزام شده برای استفاده بر روی بسته بندی

درج نمادهای زیر بر روی بسته بندی کاشی الزامی است.

الف) کاشی مناسب برای استفاده در کف

ب) کاشی مناسب برای استفاده در دیوار

پ) شماره هایی که رده کاشی لعابدار را برای استفاده در کف طبق مقاومت سایشی نشان می دهد.

ت) نمادی که کاشی مقاوم در برابر یخبندان را نشان می دهد.

نماد کاشی ها